angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt