svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

代表取締役社長 ・・・・様
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
拝啓
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
拝啓
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
拝啓
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
佐藤愛子様
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
佐藤愛子様
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
佐藤太郎様
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Vi skriver till er angående ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
一同に変わって・・・
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
先日の・・・の件ですが、
Vidare till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
・・・にさらに付け加えますと、
Med hänvisning till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

・・・・していただけないでしょうか。
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Hivatalos kérés, óvatos
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
・・・・していただけますか?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
・・・・は可能でしょうか。
Jag måste fråga er om/angående ...
Hivatalos kérés, udvarias
・・・・を紹介していただけますか。
Skulle ni kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
・・・・をお送りください。
Skulle ni kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
至急・・・・してください。
Vi ber er omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
・・・・していただけませんでしょうか。
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hivatalos, nagyon udvarias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hivatalos, udvarias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Hivatalos, udvarias
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, közvetlen
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om ni behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
ありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Hivatalos, közvetlen
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
お返事を楽しみにしています。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
敬具
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, ismeretlen címzett
敬具
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
敬白
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
どうぞよろしくお願いします。
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
どうぞよろしくお願いします。
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt