holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

代表取締役社長 ・・・・様
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
拝啓
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
拝啓
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
関係者各位
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
拝啓
・・・・様
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
佐藤太郎様
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
佐藤太郎様
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
一同に変わって・・・
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
先日の・・・の件ですが、
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
・・・にさらに付け加えますと、
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
・・・についてお伺いします。
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
・・・に代わって連絡しております。
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

・・・・していただけないでしょうか。
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
・・・・していただければ幸いです。
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
・・・・していただけますか?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
是非・・・・を購入したいと思います。
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
・・・・は可能でしょうか。
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
・・・・を紹介していただけますか。
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
・・・・をお送りください。
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
至急・・・・してください。
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
・・・・していただけませんでしょうか。
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
・・・・することを目的としております。
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
大変申し訳ございませんが・・・・
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
お力添えいただきありがとうございます。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
さらに情報が必要な場合は・・・・
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
ありがとうございました。
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
お返事を楽しみにしています。
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
敬具
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
敬具
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
敬白
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
どうぞよろしくお願いします。
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
どうぞよろしくお願いします。
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt