kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Geachte heer
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Beste Jan
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Hoogachtend,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Met de beste groeten,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Groeten,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt