japán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Geachte heer President
代表取締役社長 ・・・・様
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Geachte heer
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Geachte dames en heren
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Geachte dames en heren
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
拝啓
・・・・様
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
佐藤太郎様
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Beste Jan
佐藤太郎様
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Wij schrijven u in verband met ...
一同に変わって・・・
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Met betrekking tot ...
先日の・・・の件ですが、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ten aanzien van ...
・・・にさらに付け加えますと、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ik schrijf u om na te vragen over ...
・・・についてお伺いします。
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Ik schrijf u uit naam van ...
・・・に代わって連絡しております。
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
・・・・していただけないでしょうか。
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
・・・・していただければ幸いです。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
・・・・していただけますか?
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
・・・・は可能でしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
・・・・を紹介していただけますか。
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
・・・・をお送りください。
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
至急・・・・してください。
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
・・・・することを目的としております。
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bij voorbaat dank.
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
お力添えいただきありがとうございます。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Hivatalos, közvetlen
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
ありがとうございました。
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
お返事を楽しみにしています。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
敬具
Hivatalos, ismeretlen címzett
Met vriendelijke groet,
敬具
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Hoogachtend,
敬白
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Met de beste groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt