angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Geachte heer
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Beste Jan
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Met betrekking tot ...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ten aanzien van ...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Groeten,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt