magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Monsieur le président,
Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Monsieur,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Madame, Monsieur,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Monsieur Dupont,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Cher Benjamin,
Kedves John!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Nous vous écrivons concernant...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Nous vous écrivons au sujet de...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Suite à...
Továbbá...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
En référence à...
A ....ajánlásával ....
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
J'écris afin de me renseigner sur...
Érdeklődnék, hogy ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Je vous écris de la part de...
X nevében írok Önnek ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Votre société fut recommandée par...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Nem bánná, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Auriez-vous l'amabilité de...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Hivatalos kérés, óvatos
Je vous saurai gré de...
Le lennék kötelezve, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Je vous saurai gré de...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Hivatalos kérés, udvarias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Hivatalos kérés, udvarias
Je me permets de vous demander si...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Hivatalos kérés, udvarias
Pourriez-vous recommander...
Tudna ajánlani ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
El tudná nekem küldeni a ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Nous vous prions de...
Kérem, hogy sürgősen ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Nous vous serions reconnaissants si...
Hálásak lennék, ha ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Quelle est votre liste des prix pour...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Notre intention est de...
Az a szándékunk, hogy ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Nous regrettons de vous informer que...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Hivatalos, nagyon udvarias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Hivatalos, nagyon udvarias
En vous remerciant par avance...
Előre is megköszönve segítségét...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Hivatalos, nagyon udvarias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Hivatalos, udvarias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, udvarias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Hivatalos, udvarias
Merci pour votre aide.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hivatalos, udvarias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Várom, hogy megbeszéljük
Hivatalos, közvetlen
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Ha több információra van szüksége
Hivatalos, közvetlen
Merci de votre confiance.
Értékeljük az Önök üzletét
Hivatalos, közvetlen
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Dans l'attente de votre réponse.
Várom a mihamarabbi válaszát
Kevésbé hivatalos, udvarias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Tisztelettel,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Tisztelettel,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Tisztelettel,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Meilleures salutations,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Cordialement,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt