koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Monsieur le président,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Monsieur,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Madame, Monsieur,
관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Aux principaux concernés,
관계자분께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Monsieur Dupont,
친애하는 김철수님,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
친애하는 최수정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
친애하는 김미나님,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
친애하는 신수경님,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Monsieur Dupont,
반가운 김미경님,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Cher Benjamin,
반가운 철호씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Nous vous écrivons concernant...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Nous vous écrivons au sujet de...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Suite à...
....에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
En référence à...
....에 대해 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
J'écris afin de me renseigner sur...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Je vous écris de la part de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Votre société fut recommandée par...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Hivatalos kérés, óvatos
Auriez-vous l'amabilité de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Hivatalos kérés, óvatos
Je vous saurai gré de...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Je vous saurai gré de...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Pourriez-vous me faire parvenir...
....을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Nous sommes intéressés par la réception de...
....을 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Je me permets de vous demander si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Pourriez-vous recommander...
...을 추천해주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
...을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Nous vous prions de...
신속히 ...을 하십시오.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Nous vous serions reconnaissants si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Quelle est votre liste des prix pour...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Notre intention est de...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Nous regrettons de vous informer que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
En vous remerciant par avance...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Hivatalos, udvarias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hivatalos, udvarias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Merci pour votre aide.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hivatalos, udvarias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Hivatalos, közvetlen
Si vous avez besoin de plus d'informations...
더 많은 정보를 원하시면...
Hivatalos, közvetlen
Merci de votre confiance.
당신의 노고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Dans l'attente de votre réponse.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
... 드림,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
... 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
... 올림,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Meilleures salutations,
... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Cordialement,
... 가,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt