kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Arvoisa Herra Presidentti,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Kirjoitamme teille koskien...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Kirjoitamme teille liittyen...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Koskien...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Viitaten...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Voisitteko suositella...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteemme on...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Kunnioittavasti,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Parhain terveisin,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Terveisin,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt