holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Arvoisa Herra Presidentti,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Hyvä Herra,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Hyvä John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Kirjoitamme teille koskien...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Kirjoitamme teille liittyen...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Koskien...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Viitaten...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Voisitteko suositella...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteemme on...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Kiittäen jo etukäteen...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Jos tarvitsette lisätietoja...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Kunnioittavasti,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Parhain terveisin,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Terveisin,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt