eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Hyvä John,
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Koskien...
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Viitaten...
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Kunnioittavasti,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Terveisin,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt