angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Hyvä John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Koskien...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Viitaten...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Terveisin,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt