thai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
เรียนท่าน
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
เรียนท่าน
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนท่าน
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
อ้างอิงมาจาก...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
ขอแสดงความนับถือ
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
ด้วยความนับถือ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt