török | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Sevgili Ali,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
...'e istinaden
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
...'e atfen
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Saygılarımızla,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Saygılarımla,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Saygılar,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Saygılar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt