spanyol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Distinguido Sr. Presidente:
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Querido Juan:
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Le escribimos en referencia a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Con relación a...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
En referencia a...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Escribo para pedir información sobre...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Le escribo en nombre de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
¿Sería posible...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
¿Tendría la amabilidad de...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Me complacería mucho si...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Me atrevo a preguntarle si...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
¿Podría recomendarme...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Se le insta urgentemente a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Es nuestra intención...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informarle que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Le agradecemos de antemano...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Si requiere más información...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Espero tener noticias de usted pronto.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Se despide cordialmente,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Atentamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Respetuosamente,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Saludos,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Saludos,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt