román | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Dragă Mihai,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
În legătură cu...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
Referitor la...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Cu stimă,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Cu sinceritate,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Cu respect,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Cu bine,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt