portugál | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Escrevemos a respeito de...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Escrevemos em atenção a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Em relação à/ao ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
Em atenção à/ao...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Teria a gentileza de...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
O senhor poderia recomendar...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Qual a lista atual de preços de...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
É a nossa intenção...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Caso precise de maiores informações...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Nós prezamos o seu negócio.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Cordialmente,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Atenciosamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Com elevada estima,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Lembranças,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Abraços,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt