orosz | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Привет, Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Ввиду...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
В отношении...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
С уважением...
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt