magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
Kedves John!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
Továbbá...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt