koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 김철수님,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최수정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김미나님,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 신수경님,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
반가운 김미경님,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
반가운 철호씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
....에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
....에 대해 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
....을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
....을 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
...을 추천해주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
신속히 ...을 하십시오.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
더 많은 정보를 원하시면...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
당신의 노고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
... 드림,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
... 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
... 올림,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
... 가,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt