japán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kara Sinjoro Prezidanto,
代表取締役社長 ・・・・様
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Estimata sinjoro,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Estimata John,
佐藤太郎様
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Ni skribas al vi pri...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ni skribas en rilato kun...
一同に変わって・・・
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Plu al...
先日の・・・の件ですが、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Kun referenco al...
・・・にさらに付け加えますと、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・していただけますか?
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi povas rekomendi...
・・・・を紹介していただけますか。
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi estas urĝe petita al...
至急・・・・してください。
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna listoprezo por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco...
・・・・することを目的としております。
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Hivatalos, közvetlen
Se vi bezonas pli informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas vian negocon.
ありがとうございました。
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみにしています。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
敬具
Hivatalos, ismeretlen címzett
Altestime,
敬具
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Altestime,
敬白
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt