román | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Vážený pane prezidente,
Stimate Domnule Preşedinte,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Vážený pane,
Stimate Domnule,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane/Vážená paní,
Stimate Domnule/Doamnă,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dobrý den,
Stimaţi Domni,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
În atenţia celor interesaţi,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Milý Johne,
Dragă Mihai,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Obracíme se na vás ohledně...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vă scriem în legătură cu...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
V návaznosti na...
În legătură cu...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
V návaznosti na...
Referitor la...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Píši vám, abych vás informoval o...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Píši Vám jménem...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Vaše společnost mi byla doporučena...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
V-ar deranja dacă....
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Sunteţi amabil să...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Ne interesează să obţinem/primim...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Îmi puteţi recomanda...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
V-am fi recunoscători dacă...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby...
Intenţia noastră este să...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Je nám líto vás informovat, že...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Děkuji Vám předem...
Vă mulţumesc anticipat...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Hivatalos, udvarias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Hivatalos, közvetlen
Pokud budete potřebovat více informací...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Cu stimă,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Se srdečným pozdravem,
Cu sinceritate,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
S úctou,
Cu respect,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Cu bine,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt