német | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Vážený pane,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane/Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Milý Johne,
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hivatalos, nagyon udvarias
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, közvetlen
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, ismeretlen címzett
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
S úctou,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt