holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Vážený pane,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane/Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Milý Johne,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
S úctou,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt