eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Milý Johne,
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
V návaznosti na...
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
S úctou,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt