dán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Vážený pane,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Kære Fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Milý Johne,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
V návaznosti na...
I henhold til...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Hivatalos, nagyon udvarias
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Hivatalos, udvarias
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, közvetlen
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, ismeretlen címzett
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
S úctou,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt