orosz | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Уважаемая госпожа
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
Привет, Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
Ввиду...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
В отношении...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Мы намерены...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
С уважением...
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt