magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
Kedves John!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
Továbbá...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt