koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
관계자분께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
친애하는 김철수님,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
친애하는 최수정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
친애하는 김미나님,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
친애하는 신수경님,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
반가운 김미경님,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
반가운 철호씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
....에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
....에 대해 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
....을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
....을 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
...을 추천해주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
...을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
신속히 ...을 하십시오.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
당신의 노고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
... 드림,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
... 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
... 올림,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
... 가,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt