kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt