holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt