eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Dear John,
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Further to…
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
With reference to…
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Yours sincerely,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respectfully yours,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt