svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt