német | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
In Bezug auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sie werden dringlichst gebeten...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Der Anhang ist im ...-Format.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt