holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt