eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Estimata John
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
Plu al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
Kun referenco al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Ĉu vi rekomendas...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi urĝe petis al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Ĝi estas nia intenco de...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
La alligiteco estas en...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Se vi bezonas plian informon...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Ni dankas pri via negoco.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt