dán | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Thưa ông,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Thưa các ông bà,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Thưa ông/bà,
Til hvem det måtte vedkomme,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Frk. Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gửi ông A,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver til dig angående...
Hivatalos, a vállalat nevében
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i anledning af...
Hivatalos, a vállalat nevében
Liên quan tới việc/vấn đề...
I fortsættelse af...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Về việc/vấn đề...
I henhold til...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Tôi viết thư này để nói về...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Ville du have noget imod hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Vil du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Du anmodes til snarest at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi ville sætte pris på hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Det er vores intention at...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Hivatalos, üzleti döntés
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi må desværre meddele dig at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Bilaget er i...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Hivatalos, udvarias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Udvarias, nagyon hivatalos
Xin chân thành cảm ơn...
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tak for din hjælp i denne sag.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hvis du behøver mere information...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi sætter pris på din forretning.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Kính thư,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Trân trọng,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Thân ái,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Thân ái,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt