svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt