portugál | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt