német | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt