francia | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le Président,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Monsieur,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Madame,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Madame, Monsieur,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nous vous écrivons concernant...
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
Suite à...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
En référence à...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
Auriez-vous l'amabilité de...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Je vous saurai gré de...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Nous vous prions de...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Quelle est votre liste des prix pour...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Notre intention est de...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Le fichier joint est au format...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Merci pour votre aide.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Merci de votre confiance.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Dans l'attente de votre réponse.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Cordialement,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt