angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
เรียน จอห์น
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
เนื่องมาจาก...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
ด้วยความเคารพ
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt