vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt