thai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt