portugál | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
A respeito de..
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Abraços,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt