orosz | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Дорогой Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
Ввиду...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
В отношении...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt