koreai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
친애하는 여러분께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
친애하는 최철수님,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
친애하는 김민정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
친애하는 김선영님,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
친애하는 최유라님,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
친애하는 미영씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
...에 대해서 언급하자면,
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
...를 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
미리 감사의 말씀 드리며...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
당신의 수고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
.... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
.... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt