holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt