eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Estimata John
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
Plu al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt