dán | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt